Skip to content

2022 in review

Published
 at 06:45 AM

By : Parinya T. | 1 min read

หากคุณกำลังอ่านบทความนี้อยู่ นั่นหมายความว่าปี 2022 ได้ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของตัวผมเองที่พยายามที่จะรวบรวมสิ่งที่ผมได้เจอได้ทำ หรือเกิดขึ้นในปี 2022 เอาไว้เป็นที่ระลึกเผื่อวันข้างหน้าได้กลับมาอ่านอีกครั้ง จะได้เกิดความฉุกคิดได้ว่าในแต่ละปีเรามีอะไรคืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหนแล้ว

ปีนี้สำหรับผมแล้วมองว่าเป็นปีที่ Productivity น้อยปีหนึ่งเลยทีเดียว ส่วนใหญ่จะเป็นปีที่พยายามเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ลองสิ่งใหม่ๆเสียมากกว่า และเป็นปีที่ส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับการต่อเติมจัดการเรื่องบ้านกับครอบครัวมากกว่า

อยากให้ปีหน้า…

สุดท้ายนี้ขอสวัสดีปีใหม่ 2023 แก่ผู้อ่านทุกท่าน ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายที่ดี สุขภาพจิตที่ดี ไม่เจ็บป่วยทั้งกายใจ ใช้เงินอย่างรอบคอบ และไม่ยิงปืนขึ้นฟ้าในงานเทศกาล..